Tegning af diverse figurer

Information til biblioteker

Hvorfor deltage i Smart Parat Svar? 

Smart Parat Svar er en landsdækkende læse- og vidensquiz for børn i 6. klasse. Quizzen er et samarbejde mellem Slots- og Kulturstyrelsen og landets børnebiblioteker, og formålet er at sætte fokus på læsning og læselyst. Smart Parat Svar kan være med til at stimulere det gode samarbejde mellem biblioteker og skoler og er oplagt i biblioteksregi i forhold til arbejdet med åben skole. Quizzen er en holdkonkurrence med fem deltagere fra hver klasse, der kan supplere hinanden og samarbejde om at finde de rigtige svar.


Quizmasterworkshop

I vil blive inviteret til en quizmasterworkshop, som afholdes i november. Her gennemgår vi sammen forløbet og deler ud af vores gode erfaringer. I hører mere om den senere.

Eurekos Smart Parat Svars videndelingsgruppe

I Eurekos har vi oprettet en uformel og frivillig gruppe, hvor alle biblioteksfolk, der har noget med Smart Parat Svar at gøre, kan udveksle erfaringer og stille spørgsmål løbende gennem året.
Klik på linket for at komme til gruppen.


Aalborg Bibliotekernes rolle

Aalborg Bibliotekerne er tovholder på Smart Parat Svar. Vi sørger for udvikling af spørgsmål og andet materiale, produktion af quizmaterialer og vejledning til alle biblioteker. Vi sender alle informationer ud, I skal bruge for at kunne afholde Smart Parat Svar. Vi inviterer til, og afholder, quizmasterworkshop. Har I brug for yderligere oplysninger, er I selvfølgelig altid velkomne til at kontakte os på smartparatsvar@aalborg.dk