Tegning af diverse figurer

Lav jeres egne Smart Parat Svar spørgsmål

Kildekritik - Tips og tricks til at sikre, at spørgsmålene og svarene er korrekte

Når I skal til at lave spørgsmål ude i klassen, så find et emne, der interesserer jer, samt nogle gode kilder: bøger, hjemmesider, artikler mm., så I kan være sikre på svarene er korrekte.

Skabelon til Lav-selv spørgsmålskort

Blank kategorioversigt

Praktisk:

  1. Spørgsmålets længde: Max 190 tegn inkl. mellemrum
  2. Undgå kringlet sprog og indskudte sætninger
  3. Undgå parenteser i spørgsmålet (det er fint nok i svaret)
  4. Faktatjek! Tjek en ekstra gang for rigtighed i både spørgsmål og svar. Husk altid at være kildekritisk.
    1. Er der flere svar?
    2. Kan svaret være både på dansk og engelsk?

Vil I arbejde videre med det kildekritiske aspekt, så kan I lade jer inspirere af SøgSmarts* videoer:

Videolink: Vurdér en hjemmeside

Videolink: Vurdér en bog

Videolink: Vurdér en artikel

 *SøgSmart er et digitalt værktøj til elever på grundskoleniveau. Eleverne lærer at søge efter information og være kildekritiske. Værktøjet er udviklet af de danske centralbiblioteker i et samarbejde med CFU.dk. Gratis.

I kan også undersøge om jeres lokale bibliotek evt. udbyder kurser, som omhandler kildekritik eller fx Fake News.